Přestavba

Brandejsův statek (označovaný také jako Suchdolský zámeček) je pojmenovaný po Alexandru Brandejsovi, statkáři, nájemci a především mecenáši českých výtvarných umělců.

Jeho současná podoba pochází z let 1822 až 1823 a představuje klasickou selskou usedlost, dominující místu s dlouholetou tradicí zemědělství. 

Statek je v majetku Magistrátu hl.m. Prahy, který jeho část pronajímá České zemědělské univerzitě. Univerzita prostřednictvím Školního zemědělského podniku Lány v Brandejsově statku a na přilehlých pozemcích hospodaří již desetiletí. 

V roce 1990 byla poměrně zdařile zrekonstruována z výkrmny býků stáj pro koně s 12 boxy, v nichž jsou ustájeni koně různých plemen (český teplokrevník, slovenský teplokrevník, anglický plnokrevník, hafling, hucul) pro různé účely (sedlové disciplíny, zápřah, hipoterapie).

V roce 2010 se podařilo upravit venkovní jízdárnu tak, aby splňovala požadované standardy, dále proběhla úprava sociálního zázemí (šatny, WC, sprchy) a rozšíření travnatých výběhů, což umožnilo lepší podmínky pro výuku a welfare koní. Dále bylo přistavěno 7 venkovních boxů a jezdecká hala.


Foto: Ivana Valešová